Wizyta I Rumunia

RUMUNIA ERASMUS+ – prezentacja

 

 

W dniach 30.XI.2015r. – 05.XII.2015r. w mieście Brad w Rumunii odbyło się pierwsze spotkanie przygotowawcze koordynatorów i nauczycieli dziewięciu szkół partnerskich biorących udział w programie ERASMUS+. Z Zespołu Szkół w Lubzinie do Rumunii pojechali: p. Monika Świątek-Bień – Koordynator Projektu, p. Sylwia Niedzielska-Plezia oraz p. Andrzej Jedynak. Wizyta zorganizowana została w celu ustalenia harmonogramu i opracowania wspólnych działań w projekcie pt.: „S/He is Equal In Europe” realizowanym od września 2015 roku. Już pierwszego dnia czekały na nas niezapomniane wrażenia. Jak tylko przekroczyliśmy granicę i wjechaliśmy do Rumunii droga do miasta Brad była w fatalnym stanie. Dziury w asfalcie, a miejscami zupełny brak asfaltu spowodował, że nasz przyjazd opóźnił się o trzy godziny. W związku z tym spóźniliśmy się na powitalną kolację zorganizowaną przez panią Dyrektor i nauczycieli z rumuńskiej szkoły. Na drugi dzień po śniadaniu zostaliśmy zaproszeni do wspólnego patriotycznego świętowania. Okazało się, że 1 grudnia obchodzona jest Rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii. Udaliśmy się więc do miasta Alba Iulia, gdzie odbywała się coroczna Wielka Parada Sił Zbrojnych. Oczywiście nie obyło się bez niezaplanowanych przygód. Najpierw w czasie jazdy złapaliśmy gumę i mieliśmy godzinny postój, gdyż kierowca nie miał zapasowego koła (co jest bardzo dziwne, zważywszy na stan tamtejszych dróg), a potem okazało się, że w tłumie ludzi, którzy przybyli na paradę zginęła koordynatorka z Portugalii. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i zostało trochę czasu na zwiedzanie samego miasta Alba Iulia i jego zabytków. Od środy zaczęła się już praca nad projektem. Najpierw odbyło się tradycyjne powitanie chlebem i solą w progach szkoły. Przy wejściu otrzymaliśmy piękne kwiaty w barwach flagi rumuńskiej, a potem w sali gimnastycznej przywitali nas wszyscy uczniowie (a było ich prawie 600). Nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu Rumunii oraz hymnu Unii Europejskiej „Ody do radości”. Cała szkoła była przygotowana na nasz przyjazd. Korytarze szkolne były udekorowane flagami państw partnerskich biorących udział w projekcie (Bułgarii, Finlandii, Grecji, Turcji, Polski, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Rumunii). Miejscem do naszej codziennej pracy przy projekcie był duży i świetnie wyposażony pokój nauczycielski. Każdy z krajów przygotował i przedstawił prezentacje multimedialne o swojej szkole, miejscowości i regionie, w których ich szkoły się mieszczą. W przerwach naszej pracy mogliśmy wysłuchać rumuńskich piosenek ludowych w wykonaniu uczniów. Po tradycyjnym rumuńskim obiedzie udaliśmy się na spotkanie z Burmistrzem Miasta Brad, który to przedstawił nam plany rozwoju miasta. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Złota w Bradzie. A potem po powrocie do szkoły dalsze warsztaty i ustalenia dotyczące realizacji projektu. W związku z otrzymaniem informacji przed samym wyjazdem o wycofaniu się z projektu Słowacji, ze względu na niepewną sytuację w Europie (ataki terrorystyczne), przeprowadzone zostały wstępne dyskusje dotyczące zmiany terminów i organizacji wizyt uczniów oraz nauczycieli w państwach partnerskich. Na zakończenie pracowitego dnia przedstawiciele krajów partnerskich wręczyli sobie nawzajem przygotowane wcześniej upominki. Na drugi dzień zaraz po śniadaniu udaliśmy się do szkoły, aby uczestniczyć w lekcjach pokazowych przygotowanych w języku angielskim. Zaczęliśmy od najmłodszych dzieci 6-letnich uczęszczających do pierwszej klasy, którzy wierszykami przedstawili różne zawody wykonywane zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn. Potem udaliśmy się do sali lekcyjnej wyposażonej w tablicę interaktywną i obserwowaliśmy prowadzenie lekcji w klasie V z jej wykorzystaniem oraz pracę w grupach. Na zakończenie obejrzeliśmy scenki dramatyczne przedstawione przez uczniów gimnazjum. Wszystkie lekcje pokazowe przygotowane zostały na bardzo wysokim poziomie i tematycznie dotyczyły równości kobiet i mężczyzn, a więc zagadnień ujętych w realizowanym przez nas projekcie. Pełni nowych spostrzeżeń udaliśmy się na przerwę kawową, na której czekały na nas przygotowane przez nauczycieli i rodziców uczniów rumuńskie specjały. Następnie zaprezentowane zostały prace uczniów (listy, kartki świąteczne) z poszczególnych krajów partnerskich, biorących udział w dodatkowych zajęciach j. angielskiego w ramach projektu Erasmus+. Po obiedzie zostaliśmy przewiezieni do miasta Hunedoara, w którym mieliśmy umówioną wizytę w Powiatowym Inspektoracie Szkolnym (takie nasze Kuratorium Oświaty), gdzie poznaliśmy strukturę i zasady funkcjonowania szkół w Rumunii. Po spotkaniu chwila oddechu i zwiedzanie najciekawszych zabytków miasta Hunedoara. Ostatniego dnia od rana znowu wizyta w szkole i tym razem jeszcze intensywniejsza praca. Najpierw spotkanie z uczniami rumuńskiej szkoły biorącymi udział
w projekcie. Każdy z nich przedstawił się nam i krótko opowiedział czym się interesuje, oczywiście w j. angielskim. Potem udaliśmy się z wizytą do przedszkola w tym samym mieście, gdzie również przywitani zostaliśmy chlebem i solą. Następnie oprowadzono nas po przedszkolu i obejrzeliśmy przygotowany program artystyczny w wykonaniu dzieci z każdej grupy wiekowej. Najmłodsi (3-latki) pokazali taniec kaczuszek, średni (4-latki) regionalne tańce i śpiewy ludowe, a najstarsi (5-latki) zaśpiewali rumuńskie piosenki świąteczne. Na zakończenie wizyty w przedszkolu zostaliśmy zaproszeni na przygotowany poczęstunek. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie Koordynator całego projektu p. Maria del Mar Jurado Gonzalez z Hiszpanii przedstawiła wynikłe problemy z realizacją projektu, w związku z rezygnacją Słowacji. Wśród koordynatorów wszystkich krajów partnerskich przeprowadzono tzw. „burzę mózgów” i ustalono rozwiązania, które pomogą w pełni zrealizować wszystkie założenia projektu mimo wycofania się jednego kraju. Następnie rozmawiano na temat wspólnej strony internetowej, e-twinningu, bloga oraz zamieszczaniu na nich prowadzonych działań. Ustalono, że wszyscy uczestnicy projektu będą pracować zgodnie z harmonogramem. I w związku z tym na kolejne spotkanie (tym razem w Hiszpanii, końcem stycznia 2016 roku) każdy kraj ma przygotować logo projektu oraz hymn.